Vedomostná súťaž „ Páli vám to“

 

Dňa 13.3.2013  sme pre prijímateľov SS pripravili v rámci „Svetového týždňa mozgu“ vedomostnú súťaž „ Páli vám to“. Tejto súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré boli zastúpené prijímateľmi SS rôznych vekových kategórií:

 

–       1. družstvo: manželia Lakatošovci, p. Sebök

–       2. družstvo: p. Spišiak, p. Ing. Šturmankin

–       3. družstvo: p. Cerovská, p. John

–       4. družstvo: p. Bartošová, p. Lányi

–       5. družstvo: p. Mičudová, p. Slezák

 

Otázky vo vedomostnej súťaži boli rozdelené do nasledovných oblastí: orientácia, vštiepivosť, z každého rožku trošku. Súťaž mala veľký úspech. Jednotlivé družstvá sa pretekali v tom, kto skôr odpovie a získa body. Súťažiacich podporovali aj prijímatelia SS, ktorí tvorili publikum a zároveň ich aj povzbudzovali  k čo najlepším výkonom.

 

Víťazom súťaže sa stalo družstvo č. 5 v zložení p. Mičudová a p. Slezák. Na druhom mieste skončilo družstvo č. 2 v zložení p. Spišiak a p. Ing. Šturmankin. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo č. 1 v zložení manželia Lakatošovci a p. Sebök. Víťazné družstvá získali sladkú odmenu a diplomy. Víťazom srdečne blahoželáme.

 

Autori: Michaela Janská, Gabriel Kosztúr

Foto: Gabriel Kosztúr