Valentínske posedenie

 

Dňa 14.2.2013 sa v našom zariadení uskutočnilo „ Valentínske posedenie“. Prijímatelia sociálnych služieb si spoločne s inštruktorkami sociálnych služieb pripravili osvetovú scénku „ Rómeo a Júlia, a ich láska, ktorá prekoná všetky problémy“. V scénke účinkovali: p. Úradníčková, p. Spišiak, p. Krajči, p. Štullerová, p. Stankovičová.

Báseň od Janka Jesenského „ Lásky“ predniesla Marcela Bartošová. Báseň od Sándora Petöfiho predniesla pani Turianová.

Po skončení programu prijímatelia boli obdarovaní perníkovými srdiečkami,  ktoré si  pred tým spoločne upiekli.

 

Autor: Michaela Janská

Foto: Gabriel Kosztúr