Svetový deň zdravého spánku – Marec – 21.03.2014

Dňa 21.03.2014 sme si v zariadení DD a DSS Tornaľa pripomenuli význam kvalitného spánku pri príležitosti Svetového dňa zdravého spánku. S prijímateľmi sociálnych služieb sme sa stretli v tichej spoločenskej miestnosti, kde sme rozvíjali besedu zameranú na potrebu kvalitného spánku.  Aktivity sa zúčastnilo 25 prijímateľov sociálnych služieb v spoločenskej miestnosti a v poobedňajších hodinách v knižnici zariadenia. Tematika zdravého spánku sa ukázala ako veľmi vďačná téma na besedu, ktorá svojou podstatou zaujala všetkých zúčastnených PSS. Celá beseda sa niesla v duchu aktívnej atmosféry. PSS sa navzájom dopĺňali, rozprávali skúsenosti zo života a predviedli sme si aj relaxačné techniky podporujúce kvalitný spánok. Besedu sme otvorili objasnením podstaty, čo sa deje s ľudským organizmom počas spánku, pripomenuli sme si čas, kedy je spánok najkvalitnejší, spomenuli sme aj niektoré poruchy spánku, význam úpravy prostredia v ktorom spíme, význam fyzickej aktivity počas dňa, pôsobenie antidepresívnych prípravkov a pripomenuli sme si aj význam dodržiavania pravidelného režimu v súvislosti s biologickými hodinami človeka. PSS veľmi aktívne dopĺňali rady a praktické skúsenosti zo svojho života na podporu dobrého spánku, rozobrali sme si význam stresového faktoru, ktorý podmieňuje kvalitu spánku a na záver sme prakticky predviedli niektoré dýchacie a relaxačné cvičenia, ktoré napomáhajú k uvoľneniu organizmu.