Svetový deň poézie – Marec – 21.03.2014

Dňa 21.03.2014 sme si v našom zariadení pripomenuli Svetový deň poézie aktivitou “ Chvíľka poézie “ .  Prostredníctvom rozhlasu sme prijímateľov informovali o histórii založenia tohto svetového dňa a zarecitovali sme básne v slovenskom a maďarskom jazyku. Poeticky naladení sme v tejto aktivite pokračovali na ležiacom oddelení a do prednesu básní boli aktívne zapojení aj prijímatelia. Poéziou sme tak privítali dlho očakávanú jar. Atmosféru spríjemnilo slnečné počasie a spoločne zaspievané piesne.  Venovali sme sa aj mesiacu marec, ktorý je Mesiacom knihy a diskutovali sme o potrebe čítať. Kniha je dobrým priateľom človeka . V DD a DSS Tornaľa sme si pripomenuli aj Svetový deň vody, ktorá má blahodárny účinok na ľudský organizmus. Informovali sme prijímateľov o nenahraditeľnom význame vody, o potrebe šetriť s touto drahocennou tekutinou. Na záver sme sa v spomienkach vrátili do mladosti prijímateľov, ako oni kedysi prežívali príchod jari.

Autorky: Mgr. Jana Januchová, Bc. Michaela Janská, Denisa Kotová, Silvia Gulyásová.