Svetový deň hlasu

 

Pri príležitosti Svetového dňa hlasu  sme  v našom zariadení zorganizovali  súťaž v speve „ZLATÝ HLÁSOK“, do ktorého sa zapojilo 11 súťažiacich. Program uviedol spevokol „VÁNOK“, ktorý vystúpil v krojoch a zaspieval  piesne Macejko, macejko… v doprovode hudobných nástrojov a druhú Porezala som sa…, ktorú sme zaspievali aj v maďarskom jazyku. Je potešujúce, že spevokol sa rozrástol o nové členky. Na záver súťaže sme sa poďakovali všetkým súťažiacim, p. riaditeľka Ing. Ida Melichová odovzdala výhercom ceny, ale všetkým súťažiacim sme odovzdali malé pozornosti, pretože aj v tejto súťaži platilo, že výhercom bol každý, kto sa zúčastnil. Na I. mieste sa umiestnil p. Ján Spišiak, na II. p. Alžbeta Štullerová a na III. mieste p. Mária Lukácsová. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby ešte dlho svojim krásnym hlasom spríjemňovali spoločne strávené chvíle.

 

Autorky: Janská Michaela a Januchová Jana

Foto: Gabriel Kosztúr