Stretnutie s jubilantmi

 

Dňa 28.3.2013 sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum pripravili milé stretnutie s pani riaditeľkou Ing. Idou Melichovou a zamestnancami sociálneho úseku. Každému jubilantovi sme zablahoželali ku krásnemu výročiu narodenia, zarecitovali sme im pekné básne a pohostili ich výbornou punčovou tortou. Pani riaditeľka im popriala veľa zdravia, šťastia  a ešte veľa pekných a dlhých rokov života. Spoločne sme si zaspievali na želanie obľúbené ľudové piesne. Toto stretnutie jubilantov malo v našom zariadení premiéru a nieslo sa v rodinnom duchu a milo prekvapení prijímatelia SS sa tešili  z toho, že sme si ich takto uctili.

Okrúhle výročie oslávili: Magdaléna Turianová, Gabriela Stankovičová, Jozef Vlček, Margita Anderková, Helena Štullerová a Mária Lukácsová.

 

Autorky: Bc Michaela Janská,  Bc. Jana Januchová

Foto: Gabriel Kosztúr