Spoločné aktivity – Február

 

Joga prstov, arteterapia, počítačová miestnosť, ergoterapia, príprava valentínskych  ozdôb …