Skupinové cvičenia – Január

 

K pohode, udržaniu i rozvíjaniu psycho motorických funkcií prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení prispievajú aj skupinové cvičenia, ktorých sa záujemcovia môžu zúčastňovať pravidelne dvakrát v týždni. Spoločne si zacvičíme, zasmejeme sa a porozprávame o tom, čo prijímateľov najviac zaujíma.