Rozbehnuté pracovné aktivity v podporenom projekte „Naša farma“

 

Občianske združenie „Domov Nezábudka“ pri DD a DSS Tornaľa bolo úspešné s podaným projektom „ Naša farma“, ktorý podporila Nadácia Orange. Cieľom projektu bolo zabezpečenie pracovnej terapie pre prijímateľov sociálnych služieb starostlivosťou o chov domácich zvierat a pestovania poľnohospodárskych plodín. Nakúpili sme záhradkárske náradie a potrebný materiál. Prijímatelia s elánom začali pomáhať pri údržbe hospodárskych budov, pomáhajú pri sušení a hrabaní sena pre domáce zvieratká. Pôdu pre pestovanie poľnohospodárskych plodín už máme obrobenú, plodiny sú vysadené a zasiatie. Seniori sú pri pracovných aktivitách vzorom pre mladých prijímateľov SS, ktorí sa na realizácii projektu tiež zúčastňujú. Prajeme im, aby spoločným úsilím  dopestovali peknú úrodu.

 

Autor: Michaela Janská

Foto: Michaela Janská, Gabriel Kosztúr, Kristína Gergely