Program ku Dňu matiek

 

Matka ako nositeľka a darkyňa nového života si zaslúži aj v dnešnej dobe úctu a uznanie, a tak si aj naše zariadenie pripomenulo pre matky tak významnú udalosť. Zarecitovali sa básne v slovenskom a maďarskom jazyku. Spevácky súbor Vánok zaspieval ľudové piesne venované matkám. Na záver programu vystúpila v sólovom speve Marcela Bartošová s piesňou „Tak sa neboj mama“. Program sa prijímateľom zariadenia  veľmi páčil, zapájali sa a spievali s účinkujúcimi.

 

Autorky: Michaela Janská, Jana Januchová

Foto: Michaela Janská