Pracovné aktivity – Marec

 

Prijímatelia sociálnych služieb v Zariadení podporovaného bývania pri DD a DSS Tornaľa začali s úpravou okolia zariadenia a začali čistiť priestory “ Našej Farmy “ . Vykosili vysokú trávu a kríky, obrezali všetky ovocné stromčeky v sade a vysadili nové ihličnany. V skleníkoch nanosili novú zeminu a vysiali skorú zeleninu.

Upravili aj miesto pre uskladnenie kompostu a pokračujú v triedení odpadu z areálu zariadenia. Keď to počasie dovolí, v pracovných aktivitách budú pokračovať i naďalej.