Pracovná terapia – zariaďovanie terapeutickej miestnosti

 

Zariaďovanie terapeutickej miestnosti prijímateľmi sociálnych služieb v rámci pracovnej terapie.

 

Foto: Farkašová Anita