Pracovná terapia – upravovanie aleje tují – 19.06.2014