Pracovná terapia – montáž nábytku a maľovanie

 

V mesiaci január a február sa realizovala pracovná terapia, ktorej sa zúčastnili prevažne prijímatelia zo zariadenia podporovaného bývania. Pomáhali pri montáži nového nábytku a pri maľovaní stien.

 

Autor: Michaela Janská

Foto: Farkašová Anita