Pracovná terapia – hrabanie sena v areáli domova – 10.-11.06.2014