Pracovná aktivita – čistenie areálu – Apríl – 10.04.2014