Pohybová terapia – prechádzka v areáli zariadenia – 13.06.2014