Pohybová terapia – návšteva plážového kúpaliska – 16.07.2014