Pohybová aktivita – Prechádzka pre Šťavicu – 07.07.2014