Oslava jubilantov

 

Dňa 28.6.2013  sme si pripomenuli okrúhle jubileum našich prijímateľov. Pripravili sme im krátky program, v ktorom vystúpil náš spevokol „Vánok“ a zarecitovali sme im básne. Oslava sa niesla v príjemnej atmosfére, ktorú prijímatelia ocenili úsmevom a spokojnosťou. V mene zamestnancov, ako aj obyvateľov nášho zariadenia chceme všetkým jubilantom popriať ešte veľa rokov prežitých v zdraví, pohode a vzájomnom porozumení.

 

Všetko najlepšie naši jubilanti!

 

Autorky: Michaela Janská, Jana Januchová 

Foto: Gabriel Kosztúr