Októbrové kreatívne dielne

 

 

V mesiaci október sme sa v rámci kreatívnej dielne zamerali na rozvoj zručnosti prijímateľov sociálnych služieb. Pod odborným usmernením sociálnych pracovníkov prijímatelia prejavili svoju kreativitu a tvorivosť pri výrobe ozdobných, dekoratívnych predmetov a darčekov. Pracovali s farbami, so sadrou, textilom, papierom (Qillingová metóda) a prírodnými materiálmi. Vlastnoručne zhotovili predmety, s ktorými sme potešili jubilantov nášho zariadenia pri príležitosti okrúhleho životného jubilea.

 

Autorka: S. Gulyásová

Foto: Bc. G. Kosztúr