Október – Mesiac úcty k starším

 

 

V rámci Mesiaca úcty k starším sa v októbrových dňoch opätovne uskutočnili rôzne športové, či vedomostné súťaže. Na programe boli súťaže ako : dáma, stolný tenis, biliard, žolík, hod na terč, slalom, kuželky.  Počas jednotlivých súťaží prevládala neustále výborná atmosféra, zdravá súťaživosť a veselá nálada. Zároveň sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili aj rôzne formy kreatívnej dielne a programy ako napr.: program “ Slnko svieti seniorom “ ,  športovo relaxačný deň. Celý mesiac bol zakončený kultúrno-zábavným programom  “ Ples seniorov “ ,  kde sa zhodnotilo účinkovanie prijímateľov nielen v súťažiach  v rámci Mesiaca úcty k starším, ale aj celoročná aktivizácia prijímateľov a ich prínos pre zariadenie, a za to boli mnohí  prijímatelia odmenený diplomom a vecnou cenou. Potom už nasledovala samotná zábava, kde sa prijímatelia veľmi dobre bavili.

 

Autor:  Bc. G. Kosztúr

Foto: Bc. G. Kosztúr

 

Fotky z jednotlivých akcií :