Návšteva plážového kúpaliska + posedenie na kofole – 06.06.2014