Návšteva múzea v Rimavskej Sobote

 

 

Druhý október bol pre prijímateľov sociálnych služieb zaujímavým a poučným dňom. Spoločne sme navštívili Gemersko- malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Prezreli sme si novo inštalovanú výstavu „Kvet“, ktorá predstavila funkcie a stavbu kvetov. Ponúkla nám prehľad najznámejších kvetov prostredníctvom fotografií a herbárov, ako aj ukážku kvetinových zátiší z výtvarného zbierkového fondu múzea. Následne sme si prezreli výstavu: Dámska meštianska móda v 19. storočí, ktorá prezentuje dámsky meštiansky odev a módne doplnky z uvedeného obdobia. Prijímatelia si vyskúšali aj interaktívnu hru nacvičovania tajného vejárového jazyka. Zaujímavé poznatky sme získali aj pri prehliadke stálej expozície múzea. Návšteva múzea bola pre nás všetkých podnetná a poučná a spoločne sme konštatovali, že navštívime aj ďalšie výstavy inštalované v Gemersko-malohontskom múzeu.

 

Autorka: Ing. Mgr. Z. Majorosová

Foto: Ing. Mgr. Z. Majorosová