Návšteva Gemerského múzea v Rimavskej Sobote

 

Dňa 3.7.2013 sme sa zúčastnili výstavy „ Romano dživipen – Rómsky život“ a „ Tajomné predmety minulosti“, ktorú usporiadalo Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote. Rómska kultúra bola prezentovaná prostredníctvom kresieb žiakov základných škôl z celého regiónu. Výstava  prijímateľov veľmi zaujala. Motívy obrázkov boli čerpané z každodenného života Rómov, ich tradícií a zvykov.

Veľmi nás pobavila výstava „ Tajomných predmetov minulosti“, kde z troch možností sme mali uhádnuť na čo sa predmety používali. Účastníkom za spolupráce inštruktorov sa darilo.

Najväčší ohlas u prijímateľov mala stála expozícia, najmä výstava zvierat doplnená o autentickosť zvuku každého zvieraťa. Prijímatelia obohatení o vedomosti z histórie našich predkov a príjemne unavení z prechádzky po centre mesta Rimavská Sobota prejavili záujem o ďalšie návštevy zaujímavých výstav.

 

Autorky: Michaela Janská, Jana Januchová

Fotky: Michaela Janská