Návšteva Centra voľného času v Tornali – výstava obrazov

 

Dňa 25.4.2013 sme sa zúčastnili výstavy, ktorú usporiadalo CVČ v Tornali, kde vystavovali obrazy nádejnej mladej maliarky. Prijímateľov zariadenia najviac upútali obrazy s tematikou prírody. Najväčší úspech však mala prehliadka exotického hmyzu, akvarijných rýb a korytnačiek.

 

Autorky: Michaela Janská, Jana Januchová

Foto: Michaela Janská