MDŽ s príjemným programom, ktorý pripravili prijímatelia DD a DSS

 

     Dňa 08.03.2013 sme nacvičili v spolupráci s prijímateľmi SS v DD a DSS Tornaľa program pri príležitosti  MDŽ. Vystúpili v troch scénkach, predniesli dve básne a spoločne si zaspievali ľudové piesne. Na úvod sa prihovorila nová pani riaditeľka Ing. Ida Melichová, ktorá prijímateľom, ale aj sebe popriala dobrú vzájomnú spoluprácu a zaželala všetkým ženám, mamám, babkám veľa zdravia, lásky a životného elánu.

     S básňou v maďarskom jazyku vystúpila p. Turianová. Po nej sa prezentoval novovzniknutý spevácky súbor „VÁNOK“, ktorý zaspieval pieseň „Z východnej dievčatá…“. Pán Krajči sa prihovoril ženám k ich sviatku básňou „Krása ženy“. Piatkové popoludnie spríjemnili p.Krajči a  p.Spišiak improvizáciou scénky „Snehulienka“. Opäť sa rozozvučali hlasy nášho speváckeho zboru a zaznela pieseň „Jedna ruža dve ruže …“, ktorému pomohli v spievaní všetci prítomní. Nasledovala báseň v podaní p.Štullerovej v maďarskom jazyku, po ktorej sa predviedli naši dvaja  komici v podaní p.Krajčiho a Spišiaka v paródii „Vysnívaný dôchodok“. Následne táto paródia bola prednesená aj v maďarskom jazyku p. Štullerovou.

Záver programu sme ukončili piesňou v doprovode klavíra, s názvom „Rozlúčková“.

Úsmev na tvári a spokojnosť všetkých žien vyvolal darovaný kvietok. Program mal úspech, a týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým účinkujúcim, hlavne p. Spišiakovi za neuveriteľne prevedený herecký výkon a inštruktorkám sociálnej rehabilitácie  Bc. Janskej a Bc. Januchovej, ktoré program pre prijímateľov pripravili a nacvičili.

Autorky: Michaela Janská, Jana Januchová

Foto: Gabriel Kosztúr