MDŽ – Marec

 

13. marca sa stretla krajšia a nežnejšia časť nášho zariadenia v kultúrnej sále DD a DSS Tornaľa. Program otvorila vedúca sociálneho úseku p. Bábecká a v krátkosti priblížila históriu a význam MDŽ. O krásny umelecký zážitok sa postarali deti zo ZŠ Ferenca Kazinczyho, ktoré predviedli pestrý program. Pripravili si krásne básne, piesne a tance. Na záver detičky rozdali všetkým našim žienkam vlastnoručne vyrobené papierové kvetinky. Sociálny pracovníci poďakovali učiteľkám a žiakom za nezabudnuteľný zážitok a obdarovali ich sladkými drobnosťami. V DD a DSS Tornaľa dostali všetky prijímatelky krásny kvietok.