Kreatívna dielňa – tkanie vo vestibule – Marec – 25.03.2014