Kreatívna dielňa – náramky priateľstva

 

Priateľstvo je ako slnko, ktoré prežiari život človeka. V tomto duchu sa niesla aktivita, ktorú sme zorganizovali dňa 3. marca 2014 pre prijímateľov DD, DSS a ZPB. Rozprávali sme sa o sile priateľstva, čo pre nás priateľstvo znamená, ako si treba vážiť svojich priateľov. Spoločne s prijímateľmi sme vyrobili náramky priateľstva, ktoré si klienti neskôr medzi sebou podarovali.