Dni Králika

 

Prijímatelia sociálnych služieb, ako i zamestnanci DD a DSS Tornaľa sa aktívne zapojili do súťaže vo varení. Súťaž bola súčasťou kultúrneho programu, ktorý sa konal pri príležitosti „Dní Králika“ dňa 01.06.2013 v kempingu pri plážovom kúpalisku Tornaľa – miestna časť Králik. Celý deň sa niesol v duchu príjemnej atmosféry a vzájomnej spolupatričnosti. Všetci účastníci, ktorí sa do súťaže zapojili boli porotou slovne a vecne ocenení.

 

Autor: Lýdia Bábeczká

Foto: Gabriel Kosztúr