Aktivity za mesiac november 2020

POBYT NA ČERSTVOM VZDUCHU/Levegőzés

Na posilnenie imunity je veľmi dôležitý pobyt na čerstvom vzduchu a preto ISR naďalej pomáhajú prijímateľom pri pobyte a prechádzkach v areály.

A friss levegőn való tartózkodás nagyon fontos az immunrendszer erősítéséhez, ezért az ISR továbbra is segítenek a lakóknak a sétákon.

 


HRANIE HIER/JÁTSZÁS

Prijímatelia  prejavujú veľký  záujem o hranie žolíka a pexesa. Naša seniorka  pani Alžbetka hrá žolík ako profesionálka  a dokonca na pravidlá hry upozorňuje aj ISR a spoluhráčov. Všetci musia hrať prísne podľa pravidiel a neraz dochádza  k úsmevným situáciám . Tí, ktorí nevedia hrať žolíka radi hrajú pexeso.  Čím ďalej tým viac sú šikovnejší a zručnejší.

A lakóink nagy érdeklődést mutatnak a jóker és a memória játékok iránt. Erzsike néni profiként játssza a jókert, és még a játékszabályokra is felhívta a figyelmet az ISR és a csapattársak számára. Mindenkinek szigorúan a szabályok szerint kell játszania és gyakran megmosolyogtató helyzetek alakulnak ki.  Azok, akik nem tudnak jókert játszani, memóriajátékot játszanak. Minél tovább, annál okosabbak és ügyesebbek.


DULA /BIŽALMA/ BIRSALMA

Dulu možno považovať za zabudnutý okrasný strom, ktorý však pre svoje krásne kvety a voňavé plody plné vitamínov nachádza cestu aj do našich záhrad. Dnes je už považovaná skôr za netradičné ovocie, ktoré sa potichu vytratilo z našich kuchýň. Naše seniorky nám porozprávali využitie tohto ovocia na kompóty , dulový syr . V areály nášho zariadenia je zopár dulových stromov, ktoré plody sme za pomoci mladších prijímateľov pozbierali a následne sme spracovali na kompóty. Nejednu izbu zdobí toto ovocie pre príjemnú vôňu.

A birsalma elfelejtett díszfának tekinthető, amely azonban gyönyörű virágai és vitaminokkal teli illatos gyümölcsei miatt utat talált kertjeinkben. Ma inkább egy rendhagyó gyümölcsnek számít, amely csendesen eltűnt a konyhánkból. Idősebb lakóink elmondták ennek a gyümölcsnek a felhasználását: kompótnak és birsalma sajtnak. Létesítményünkben van néhány birsalmafa, amelynek a gyümölcseit fiatalabb lakóink segítségével leszüreteltük, majd kompóttá dolgoztunk fel. Sok szobát díszítenek    a gyümölcsök, a kellemes illat érdekében.

 

Zber ovocia a zeleniny / Termés szedés

Jesenný čas predurčuje k zberu zeleniny a ovocia. Naši prijímatelia zbierali posledné plody dozrievajúcich paradajok a paprík. Počistené mrkvy petržleny, kaleráby a zeler, následne uskladnili v pivnici. Jedna časť zo zelenín sa aj zamrazila ale aj sa zavarilo z nich. Prijímatelia zbierali jablká, dule a orechy z ktorých si pripravili koláče a kompóty.

Az őszi idő a termés betakarításának az ideje. A megtermelt zöldség és gyümölcs egy része a pincébe került, másik részét tartósították, a maradék pedig finom kalács képében került az asztalokra.


Celoplošné testovanie/Országos tesztelés

V rámci celoplošného 30.10.2020 testovania aj v našom zariadení prebehlo prvé aj druhé antigén testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadenia. Výsledok obidvoch testovaní dopadol na výbornú bez jediného pozitívneho výsledku.

Az országos tesztelésen belül a mi létesítményünkben   is megtörtént a lakók és az alkalmazottak tesztelése. Mindkét teszt eredménye kiválónak bizonyult, egyetlen pozitív eredmény sem volt.

   


Šitie rúšok / Maszkok készítése

Prijímateľka pani Spišáková Alžbeta z podporovaného bývania, sa ujala šitiu rúšok z rôznych látok pre klientov a zamestnancov. Klienti sa snažia aj tieto ťažké chvíle využiť užitočne. Ďakujeme za ochotu.

A Budova II.-ben lakó Spišák Erzsébet védőmaszkok varrásával tölti a szabadidejét, amit a lakóink között oszt szét. Köszönet a hasznos időtöltéséért.


Relaxácia / Relaxáció

Všetci prežívame ťažké obdobie kvôli koronavírusu a preto sa snažíme zaplniť čo najviac voľný čas našich prijímateľov. Na tretej chodbe v pavilónovej časti sme dostali chuť na relaxáciu a prijímatelia sa chceli uvoľniť v tichosti. Relaxáciu nám pomohli zrealizovať pomôcky , ktoré sme dostali ešte minulý rok. Tento rok sme cez projekt získali aj hudobné nástroje, ktoré sme využili na konci relaxácie. Každý prijímateľ dostal jeden nástroj a skúsili sme nájsť spoločný rytmus. Všetci si to veľmi užívali a skutočne sa uvoľnili.

A koronavírus okozta nehéz időszakot a harmadik folyosó lakói egy kis lazítással tették könnyebbé. A múlt évben vásárolt segédeszközök és az idén kapott egyszerű zeneszerszámok segítettek a lazulásban, mindenki kellemesen kikapcsolódott.


Vyrezávanie tekvíc/Töklámpás készítés

Symbolom jesene je aj vyrezávanie ozdobných tekvíc a potom zapálenie sviečky vo vnútri tekvice. S našimi prijímateľmi sme si spravili menšiu kreatívnu aktivitu na ktorej sme sa zabavili ale aj popracovali s vyrezaním veľkej tekvice.

A harmadik folyosó lakói töklámpást készítettek, a kifaragott tökbe állított mécses hangulatos fényt árasztott.

 


Gastrookienko / Főzőcske

Prijímatelia z nazbieraných jabĺk, dúl a orechov si pripravili koláče a kompóty, na ktorých si pochutnali.

Az összegyüjtött termésből finom kalácsot süttek a lakóink, ami mindenkinek ízlett.

 


Pracovná aktivita / Kinti munkálatok

Naši prijímatelia v rámci pracovných aktivít pomáhali pri upratovaní a čistení  vonkajších priestorov po zbere úrody.

Munkával kapcsolatos tevékenységen belül a lakóink segítettek a kinti területek takarításában és tisztításában.