Aktivity: 2007-2015

7. apríla 2017

Loptová aktivita v areáli zariadenia

7. apríla 2017

Pracovná aktivita v areáli zariadenia

7. apríla 2017

Kreatívna dielňa v pavilóne

7. apríla 2017

Naša farma – sadenie

7. apríla 2017

Kreslenie a farbenie na lôžkovom oddelení – prízemie

9. marca 2017

Skupinové cvičenie v pavilóne a v budove

9. marca 2017

Medzinárodný deň žien

9. marca 2017

Gemerská kvapka krvi

9. marca 2017

Začína nám stolnotenisová liga….

6. marca 2017

Kreatívna aktivita na II. chodbe

6. marca 2017

Výroba papierových motýľov

6. marca 2017

Čakanie jari