Get Adobe Flash player

Riaditeľka zariadenia

Ing. Ida Melichová
riaditeľka DD a DSS

Tel: 047/5511202

E-mail: riaditel@ddadsstornala.sk

Sociálno – Zdravotný úsek

Mgr. Monika Chlepčoková

 vedúca SZU

E-mail: monika.chlepcokova@ddadsstornala.sk

———————————————————

Mgr. Magdaléna Balagová
sociálna pracovníčka

Email: magdalena.balagova@ddadsstornala.sk

——————————————————–

Bc.Kosztúr Gabriel
asistent sociálnej práce

Email: gabriel.kosztur@ddadsstornala.sk

———————————————————–

Mgr. Aneta Lőrinczová
sociálna pracovníčka

Email: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk

——————————————————-

Personálne oddelenie

Zdenka Gledurová
personalistka , interná audítorka systému MK

Tel: 047/5511223

E-mail: zdenka.gledurova@ddadsstornala.sk

Mgr. Renáta Tamášová
informatika, registratúra, verejná schránka, pokladňa

Tel: 047/5511200

Email:  renata.tamasova@ddadsstornala.sk

Elektronická podateľňa

DD a DSS Tornaľa umožňuje realizovať podanie elektronickými prostriedkami a to nielen prostredníctvom e-mailov, ale aj prostredníctvom www.slovensko.sk.

DD a DSS Tornaľa prijíma dátové formáty v zmysle Výnosu MF SR z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

OZNAM – 21.02.2020

Technicko-prevádzkový úsek

Ing. Alžbeta Púpalová
vedúca TPÚ, manažérka kvality

Zástupca riaditeľa

Tel: 047/5511205

E-mail: alzbeta.pupalova@ddadsstornala.sk

Ekonóm

Viola Géreczová
účtovníčka

Tel: 047/5511207

E-mail: viola.gereczova@ddadsstornala.sk

Ekonóm, správa pohľadávok

Tel: 047/551 12 03

E-mail: 

Technicko-prevádzkový úsek

Mária Jakubovská
referentka stravovacej prevádzky
interná audí­torka systému MK

Tel: 047/5511204

E-mail: maria.jakubovska@ddadsstornala.sk

Sociálno – Zdravotný úsek

Bc. Magdaléna Némová
 sestra

Tel: 047/5511212

E-mail: magdalena.nemova@ddadsstornala.sk

Mgr. Eva Halušková
sestra

Email: eva.haluskova@ddadsstornala.sk

Judita Juhászová
sestra

Email: judita.juhaszova@ddadsstornala.sk

Sociálno – Zdravotný úsek – služba

Tel: 0903483619