Get Adobe Flash player

V ZPS – v zariadení pre seniorov podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa :

 

a., poskytuje :

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

8. osobné vybavenie

 

b., utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

c., zabezpečuje záujmová činnosť

 

Základné sociálne poradenstvo

 

Základné sociálne poradenstvo obnáša poskytovanie poradenstva prijímateľom SS ohľadom vyhľadávania dostupných základných služieb, pomoc pri kontaktoch s úradmi, ako aj ďalších oblastí bežného života. Je poskytované riaditeľkou zariadenia, vedúcou SZÚ a sociálnymi pracovníčkami.

 

Sociálna rehabilitácia

 

Je proces, v ktorom prijímateľ SS absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotný stav. S cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Ide o aktívne nástroje a väčšinou služby, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného stavu. Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo…

 

Ošetrovateľská starostlivosť

 

Ide o proces, v ktorom prijímateľovi SS s krátkodobým, či trvalým zdravotným problémom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná v DD praktickým lekárom jedenkrát týždenne v ambulancii zariadenia. Odborné lekárske vyšetrenie priamo v zariadení uskutočňuje aj psychiater jeden krát týždenne . Ošetrovateľskú starostlivosť DD zabezpečujeme zdravotným personálom t.j. so sestrami a s opatrovateľkami zariadenia.

 

Ubytovanie

 

30 miest v zariadení – objekt BUDOVA II.

 

Počet izieb v Budove II s dvoma vchodmi:

 

I. vchod:

8 bytových jednotiek s 10 – tými izbami

3 – dvojposteľové na odľahčovacie slu

5 – dvojposteľových a 2 – jednoposteľové izby

inšpekčná miestnosť

bufet

 

II. vchod:

9 bytových jednotiek s 11 –tými izbami

9 – dvojposteľových izieb a 1- jednoposteľové izby

1 spoločenská miestnosť

 

Ide o bývanie v dvojpodlažnom obytnom dome s dvoma samostatnými vchodmi pre mobilných obyvateľov umiestnených v zariadení. Bytovú jednotku tvoria dve samostatné izby, spoločná kuchyňa , predsieň a zariadenia na osobnú hygienu – kúpeĺňa s rohovou vaňou.

 

Spoločenská miestnosť je vybavená obývacou skriňovou zostavou, konferenčnými stolíkmi s kreslami, nástennými policami, FTV, nádobou na odpad, kobercom, záclonou so závesom, vešiakovou stenou.

 

Inšpekčná miestnosť pre zdravotný personál je vybavená, písacím stolom, stoličkou, váľandou, skriňou na čisté prádlo, skriňou na čistiace prostriedky, stolovou lampou, nádobou na odpad, kobercom, záclonou, závesom, vešiakovou stenou , lekárničkou prvej pomoci.

 

Bufet bez predaja alkoholických nápojov pre prijímateľov SS a zamestnancov ZSS.

 

• Materiálové podmienky

 

Bytová jednotka je vybavená:

 

Kuchyňa

– kuchynská linka s umývacím drezom vybavené miešacou batériou s prívodom teplej a studenej pitnej vody

– spoločný kuchynský stôl, stoličky pre každého ubytovaného

– vstavaná skriňa na potraviny

– nádoba na odpadky

– záclona so závesmi

– koberec

 

Obývacia izba

– dvojdielna obývacia skriňová zostava pre každého ubytovaného

– stále lôžko pre každého ubytovaného – váľandy s úložným priestorom

– nočná lampa

– spoločný konferenčný stolík s kreslami v každej izbe pre každého

– nočné stolíky

– závesné police

– koberce

– lustre

– záclony so závesmi

– päť kombinovaných ramienok na šaty

– matrac z hygienicky neškodného materiálu

– plachta

– poduška a obliečka

– prikrývka a obliečka

 

Predizba

– vešiaková stena

 

Sociálno – hygienické zariadenia

– kúpeľňa so sprchovacou vaničkou

– umývadlo

– zrkadlo

– WC

 

Ubytovacie zariadenie je napojené na prívod teplej vody a na prívod studenej pitnej vody.

V Budove II. je zabezpečené aj ubytovanie na poskytovanie odľachčovacej služby.

 

Stravovanie

 

       Je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav a podľa stravných jednotiek.

V zariadení sa podávajú štyri druhy stravy :

– racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,

– diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II,

– šetriaca strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

– šetriaca – diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky ,desiata, obed ,olovrant večera , večera II.

Mobilní obyvatelia sa stravujú v jedálni. Dvojtýždenných intervaloch zasadá stravovacia komisia, kde sa majú možnosť zástupcovia klientov vyjadriť , prípadne podať návrhy pri zhotovovaní jedálneho lístka.

Prijímatelia SS umiestnení na celoročný pobyt sú povinní odoberať v rámci tejto starostlivosti dve hlavné jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed. Počet ďalších odobratých jedál je predmetom dohody medzi prijímateľom SS a zariadením.

 

Záujmová činnosť

 

       Prijímatelia SS majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a záujmy, venujú sa hlavne ručným prácam, maľovaniu, modelovaniu, 1x v týždni majú spevácky súbor , krúžok šikovných rúk a krúžok internetový a 1 x mesačne v rámci kuchyňských prác vykonávajú pečenie palaciniek , koláčiky , varenie leča ,kotlíkového gulášu a zdobenie medovníkov , vajíčok a pod. Pravidelne si vypožičiavajú knihy z knižnice zariadenia , radi sa zúčastňujú na prednáškach so rôznou tematikou. V areáli zariadenia sa venujú záhradke, kde pravidelne na jar vysádzajú zeleniny , kvietky a počas celého leta im venujú starostlivosť.

 

V DSS (domove sociálnych služieb) podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa :

 

a., poskytuje :

 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

8. osobné vybavenie

 

b., zabezpečuje :

– pracovná terapia

– záujmová činnosť

 

c., utvárajú podmienky na :

– vzdelávanie

– úschovu cenných vecí

 

Základné sociálne poradenstvo

 

       Základné sociálne poradenstvo obnáša poskytovanie poradenstva prijímateľom SS ohľadom vyhľadávania dostupných základných služieb, pomoc pri kontaktoch s úradmi, ako aj ďalších oblastí bežného života. Je poskytované riaditeľkou zariadenia a sociálnymi pracovníčkami.

 

Sociálna rehabilitácia

 

       Ide o proces, v ktorom prijímateľ SS s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie. S cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Ide o aktívne nástroje a väčšinou služby, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného postihnutia a následného handicapu. Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo a pod. Súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.

 

Ošetrovateľská starostlivosť

 

       Ide o proces, v ktorom prijímateľovi SS s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná v DSS praktickým lekárom jedenkrát týždenne v ambulancii zariadenia, u imobilných uskutočňuje vizitu priamo pri lôžku. Odborné lekárske vyšetrenie priamo v zariadení uskutočňuje psychiater jeden krát týždenne .

Ošetrovateľskú starostlivosť v DSS zabezpečujeme zdravotným personálom t.j. sestrami a opatrovateľkami zariadenia.

 

Ubytovanie

 

Objekt Hlavnej Budovy – Kapacita 133 miest v zariadení :

• Hl. budova poschodie Ležiace oddelenie DSS 27

• Prízemie hl. budovy DSS 14

• Pavilónová časť :

I. chodba 33

II. chodba 33

III. chodba 26

 

A) Ležiace oddelenie DSS

 

• Priestorové podmienky

 

Popis druhu a spôsobu poskytovania ubytovacích služieb

 

Počet izieb:

12 dvojposteľová

1 trojposteľová izba

1 jednoposteľová izba , izolačná miestnosť

1 inšpekčná miestnosť pre zdravotný personál

1 čajová kuchynka

1 dezinfekčná miestnosť

1 kúpeľňa – 2 bezbariérové sprchy

2 WC pre mužov

2 WC pre ženy

1 WC pre personál

15 izbové WC

1 výlevka

1 spoločenská miestnosť – jedálenský kútik

1 sklad na čistú bielizeň

 

• Materiálové podmienky

 

       Na každej izbe sú ubytovaní prijímatelia SS podľa počtu lôžok. Izba je vybavená 1-2-3 posteľami, 1-2-3 nočnými stolíkmi,1-2-3 dvojdielnymi skriňami, umývadlom ,nádobou na odpadky, zrkadlom, lampami, záclonami. Každá posteľ je vybavená umývateľným matracom, paplónom, vankúšom, plachtou, obliečkou na paplón a vankúš, prikrývkou a dekou, stolíkom k posteli. obvody stien sú natreté farebným, olejovým náterom pozdĺž lôžok sú steny zateplené korkovým obkladom.

 

Inšpekčná miestnosť pre zdravotný personál je vybavená signalizačným zariadeným napojeným na všetky izby, písacím stolom , stoličkou, konferenčným stolíkom s dvomi kreslami, váľandou, skriňou, liekovou skriňou, preväzovým stolíkom, chladničkou na lieky, umývadlom, dávkovačmi na dezinfekčné tekuté mydlo a papierové hygienické utierky, kovovou skrinkou na hygienické potreby, nádobou na odpadky.

 

Čajová kuchynka je vybavená kuchynskou linkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou konvicou, umývadlom, chladničkou, 2 kuchynskými stolmi, 6 stoličkami, servírovacím stolíkom.

 

Kúpeľňa je vybavená 2 bezbariérovými sprchami so 4 madlami, hydraulickou stoličkou, sprchovacou stoličkou, umývadlom, zrkadlom, nádobou na odpad.

 

Dezinfekčná miestnosť je vybavená regálom na podložné misy, výlevkou, vaňou, poličkou na dezinfekčný materiál, látkovou parapetnou clonou.

 

Výlevka je vybavená umývadlom, výlevkou, kontajnerom na znečistené prádlo.

 

WC ženy- na chodbičke je 1 uzavretá skrinka na skladovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

 

Jedálenský kútik – 5 stolov, 16 stoličiek, televízor, konferenčný stolík, skriňová zostava.

 

Sklad na čistú bielizeň – 4 dvojdielne skrine, 4 jednodielne skrine, rezervné paplóny, vankúše, prikrývky, deky, gemicídna lampa na dezin

 

B) Hlavná budova prízemie DSS

 

• Priestorové podmienky

 

Popis druhu a spôsobu poskytovania ubytovacích služieb

 

Počet izieb:

4 dvojposteľové izby

1 trojposteľová izba

3 jednoposteľové izby

1 inšpekčná miestnosť pre zdravotný personál

1 čajová kuchynka

1 dezinfekčná miestnosť

1 kúpeľňa – 1 bezbariérová sprcha, 1 sprchovacia kabínka

2 WC pre mužov

2 WC pre ženy

1 WC pre personál

4 izbové WC

1 výlevka – dezinfekčná miestnosť

1 spoločenská miestnosť – jedálenský kútik

1 sklad na čistú bielizeň

 

• Materiálové podmienky

 

       Prijímatelia SS sú ubytovaní podľa počtu lôžok. Izba je vybavená polohovateľnými posteľami, nočnými stolíkmi, dvojdielnymi skriňami, umývadlom ,nádobou na odpadky, zrkadlom, nočnými lampami, záclonami. Každá posteľ je vybavená umývateľným matracom, paplónom, vankúšom, plachtou, obliečkou na paplón a vankúš, prikrývkou a dekou, stolíkom k posteli. Obvody stien sú natreté farebným, olejovým náterom pozdĺž lôžok sú steny zateplené korkovým obkladom.

Inšpekčná miestnosť pre zdravotný personál je vybavená, písacím stolom, stoličkou, váľandou, skriňou , preväzovým stolíkom, chladničkou na lieky, umývadlom, dávkovačmi na dezinfekčné tekuté mydlo a papierové hygienické utierky, závesnou poličkou na čistiace prostriedky, nádobou na odpadky.

Čajová kuchynka je vybavená kuchynskou linkou, mikrovlnou rúrou, rýchlovarnou konvicou, umývadlom, chladničkou, stolíkom s dvomi kreslami, servírovacím stolíkom.

Kúpeľňa je vybavená 1 bezbariérovou sprchou s 2 madlami, sprchovacou kabínkou, hydraulickou stoličkou, umývadlom, zrkadlom, nádobou na odpadky, germicídnou lampou na dezinfekciu.

Výlevka je vybavená umývadlom, výlevkou, kontajnerom na znečistené prádlo.

Miestnosť pre upratovačku – 1 uzavretá skriňa na skladovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Jedálenský kútik – 5 stolov, 20 stoličiek, televízor, 3 ks kožených lavičiek, skriňová zostava.

Sklad na čistú bielizeň – 4 dvojdielne skrine, rezervné paplóny, vankúše, prikrývky, deky.

 

C) Pavilónová časť DSS

 

• Priestorové podmienky

 

Popis druhu a spôsobu poskytovania ubytovacích služieb

 

Počet izieb:

1 hlavná chodba a 3 bočné spojovacie chodby

59 izieb, 33 dvojposteľové izby , 26 jednoposteľové izby

2 inšpekčné miestnosti pre zdravotný personál

1 jedáleň, 2 čajové kuchynky

6 kúpeľní, 59 umývadiel, 59 WC, 2 WC pre personál , 3 šatne pre personál, 2 sklady na čistú bielizeň

 

• Materiálové podmienky

 

       Obývacia izba: je vybavená skriňami, perinákmi, nočnými stolíkmi, váľandami, nástennými poličkami, stolom, stoličkami alebo s kreslom, nádobou na odpad. K tomuto vybaveniu patria 2 vankúše, 1 paplón, 1 prikrývka, 1deka, obliečky na posteľné prádlo, nástenky k váľandám, nočné lampy, koberce, zrkadlo, záclony, závesy.

Inšpekčná miestnosť pre zdravotný personál je vybavená písacím stolom , stoličkou, válendou, konferenčným stolíkom s kreslom, liekovou skriňou, preväzovým stolíkom, chladničkou na lieky, umývadlom, závesnou poličkou na čistiace prostriedky, nádobou na odpadky, osobnou váhou, likvidátorom injekčných ihiel, rýchlovarnou konvicou, záclonou a závesmi.

Spoločenská miestnosť je vybavená . konferenčnými stolíkmi, kreslami, záclonami, dekoračkami, kobercom, obrazmi a FTP , stojanovým vešiakom a odpadovým košom.

Čajová kuchynka je vybavená kuchynskou linkou s príslušenstvom, elektr. sporákom, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou konvicou, hriankovačom, kuchynským stolom so stoličkami, chladničkou, umývacím drezom, nádobou na odpadky, záclonou a závesmi.

Spoločná kúpeľňa je vybavená rohovou vaňou a madlami, schodíkom ku vani, ručnou sprchou, sprchovacím kútom so sprchovaciou stoličkou a madlami ,umývadlom, zrkadlom.

Jedáleň pre čiastočne imobilných obyvateľov je vybavená : 11 jedálenských stolov, 33 jedálenských stoličiek, umývadlo, nádoba na odpad, stojanový vešiak, obrazy, záclony so závesmi.

Sklad na čistú bielizeň –skrine a drevené regály na čisté prádlo.

Šatňa pre personál : kovové šatníkové skrine osobitne pre každého zamestnanca , drevená šatníková skriňa na kabáty, stôl, konferenčný stolík s kreslami, válenda, stojanový vešiak, umývadlo, zrkadlo, el. žehlička.

 

Stravovanie

 

       Je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav a podľa stravných jednotiek.

V zariadení sa podávajú štyri druhy stravy:

– racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,

– diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II,

– šetriaca strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,

– šetriaca – diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant večera, večera II,

Mobilní obyvatelia sa stravujú v jedálni, imobilným sa strava vynáša priamo k lôžku. Dvojtýždenných intervaloch zasadá stravovacia komisia, kde sa majú možnosť zástupcovia klientov vyjadriť, prípadne podať návrhy pri zhotovovaní jedálneho lístka. Prijímatelia SS umiestnení na celoročný pobyt sú povinní odoberať v rámci tejto starostlivosti dve hlavné jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed. Počet ďalších odobratých jedál je predmetom dohody medzi prijímateľom SS a zariadením.

 

Pracovná terapia

 

Uskutočňuje sa v zmysle plánu pre príslušný kalendárny rok. Jej cieľom je rozvíjať jemnú motoriku prijímateľov SS a viesť ich k zabezpečovaniu sebaobslužných činností. Klienti sa podieľajú na výrobe rôznych dekoratívnych predmetov v pracovnej dielni, šijú na šijacích strojoch, maľujú na sklo, vyrábajú rôzne predmety a makety z dreva, pracujú v záhrade zariadenia a pomáhajú pri plnení bežných úloh v zariadení. Podieľajú sa na prácach spojených s bežnou činnosťou zariadenia.

Záujmová činnosť

 

Uskutočňuje sa v súlade s plánom kultúrno – výchovnej a záujmovej činnosti na príslušný kalendárny rok a v závislosti od aktuálnych a individuálnych požiadaviek klientov. Zabezpečujeme rôzne kultúrne vyžitie našim prijímateľom SS, hlavne účasťou na rôznych kultúrnych vystúpeniach mimo zariadenia , ale aj priamo v zariadení vystúpením kultúrnych a folklórnych súborov, detí zo základných a materských škôl, najmä z príležitosti Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším. Taktiež sa v zariadení konajú pravidelné posedenia a tanečné zábavy (fašiangový ples, majáles).

Vedenie zariadenia v spolupráci s výborom obyvateľov organizuje pravidelne v letných mesiacoch tematické výlety návštevou rôznych kultúrnych a rekreačných stredísk a miest po celom Slovensku, ale aj v zahraničí (MR). Pre veľký záujem obyvateľov sa organizuje každoročne v letných mesiacoch opekačka priamo v areáli zariadenia pri hudbe a tanci.