Get Adobe Flash player

Profil verejného obstarávateľa:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 49, 982 01 Tornaľa je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”)  verejným obstarávateľom pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, pričom je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

———————————————————————————————————————————————–

Plán verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk 2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 17.02.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 06.12.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019


 

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 19.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019


 

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 20.08.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.08.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 06.08.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 30.07.2019

Zverejnené: 30.07.2019

Zverejnené: 10.07.2019

Zverejnené: 18.06.2019

Zverejnené: 29.05.2019

Zverejnené: 24.04.2019

Zverejnené: 17.04.2019

Zverejnené: 22.03.2019

Zverejnené: 22.03.2019

Zverejnené: 22.03.2019

Zverejnené: 20.03.2019

Zverejnené: 20.03.2019

Zverejnené: 20.02.2019

Zverejnené: 02.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk 2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018


Zverejnené: 17.12.2018


Zverejnené: 06.12.2018

Zverejnené: 06.12.2018

Zverejnené: 06.12.2018


 

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


 

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


Zverejnené: 20.11.2018

Zverejnené: 20.11.2018

Zverejnené: 20.11.2018

Zverejnené: 20.09.2018

Zverejnené: 19.09.2018

Zverejnené: 31.08.2018

Zverejnené: 27.08.2018

Zverejnené: 23.08.2018

Zverejnené: 15.06.2018

Zverejnené: 08.06.2018

Zverejnené: 05.06.2018

Zverejnené: 06.02.2018

Zverejnené: 30.01.2018

Zverejnené: 09.01.2018

Zverejnené: 03.01.2018

Zverejnené: 03.01.2018

Zverejnené:15.12.2017

Zverejnené:24.11.2017


Výzva na predkladanie ponúk 2017

—————————————————————————————————————————————–

Výzva na predkladanie ponúk 2016

 

 

 Záznam z prieskumu trhu rok 2016:

——————————————————————————————————————————–

Plán verejného obstarávania

 

——————————————————————————————————————————–

Záznam z prieskumu trhu rok 2015:

 Výzva na predkladanie ponúk :

 

Oznámenie vo vestníku – VO – 12/2014

Súťažné podklady:

                                   – Potravinárske tovary – bravčové a hovädzie mrazené mäso

                                   – Potravinárske tovary – domáce cestoviny

                                   – Potravinárske tovary – mäsové výrobky

                                   – Potravinárske tovary – mlieko a mliečne výrobky

                                   – Potravinárske tovary – mrazené potraviny

                                   – Potravinárske tovary – ovocie, zelenina

                                   – Potravinárske tovary – pekárenské výrobky

                                   – Potravinárske tovary – rôzne potravinárske výrobky

—————————————————————————————————————————————————-

Záznam z prieskumu trhu rok 2014:

—————————————————————————————————————————————————-

 

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác.

 

—————————————————————————————————————————————————–

 Príkaz predsedu č. 002_2015 UVO + prílohy 1, 2, 3, 4