Get Adobe Flash player

2018

Aktivity za DECEMBER 2018

web10

Na pravidelnej vychádzke sme si tentoraz s prijímateľmi pozreli krásne zasneženú zimnú prírodu blízkeho plážového kúpaliska. Napriek značnému chladu (-8 Cᵒ) a miestami vyššiemu snehu si prijímatelia vychádzku užívali a zvládli ju bez problémov.  Niektorí využili sneh aj na guľovačku.


Silvestrovská zábava

web9

Koniec roka sme oslávili silvestrovskou zábavou. Klienti si pochutili na tvarohových aj jablkových koláčikoch a ovocí. OZ Domov Nezábudka vyhodnotila súťaže z mesiaca októbra a víťazom sa rozdelili  darčeky. Klienti si mohli dosýta zabaviť a vytancovať pri dobrej hudbe.


Zemiakový šalát

web8

Ako každoročne pred Vianočnými sviatkami aj tentoraz sa pripravoval na trojke tradičný zemiakový šalát s rybími prstami. Niektorí, v kuchyni „zručnejší“ prijímatelia pomáhali s prípravou šalátu. Samotná konzumácia výbornej dobroty prebiehala v popoludňajších hodinách a jednotlivý prijímatelia si šalát veľmi chválili a „nabrali“ si aj viackrát.


Rozdávanie saloniek

web7

OZ Domov Nezábudka ani tento rok nezabudla na našich prijímateľov, ktorým inštruktori sociálnej rehabilitácie porozdeľovali sladké salónky. Poslaním občianskeho združenia je skvalitňovať život prijímateľov podporovať spoločenské aktivity, kultúrno-spoločenské podujatia a vytváranie podmienok pre lepšiu adaptáciu klientov.


Rozdávanie darčekov – VIANOČNÝ ZÁZRAK

web6

Uplynulé Vianoce boli naozaj kúzelné! Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Vianočný zázrak,  za pomoci ktorého sme splnili priania niektorých našich prijímateľov. Väčšinu týchto prianí splnili individuálni darcovia. Za to im patrí jedno veľké a úprimné ĎAKUJEME!  Prejavy ľudskej nezištnosti a lásky k blížnemu potešili  našich prijímateľov a darčeky im urobili veľkú radosť.


Kapustinica

web5


Vychádzka

web4

Jednom krásne, slnečné, zimné dopoludnie sme sa vybrali s obyvateľmi hlavnej budovy – prízemie na prechádzku v areáli DD a DSS Tornaľa. Napriek tomu, že mráz štípal na líca, ale ja tak  prevládala radostná atmosféra s čerstvo napadaného snehu a vzájomných spomienok z čias ich mladosti.


 

Človeče nehnevaj sa

web3

Jedno príjemné popoludnie sa naši seniori zišli v spoločenskej miestnosti v pavilónovej časti, kde si spolu zahrali spoločenskú hru “človeče, nehnevaj sa”. V miestnosti prevládala príjemná atmosféra, smiech našich prijímateľov, radosť a veselá nálada. Celý priebeh hry si veľmi užívali .


 

Pracovné aktivity

web2

Zima je krásnym ročným obdobím. Je to čas spojený s obdobím Vianoc  a snehu. Klienti zo ZPB a tretej chodby si dali za cieľ udržiavať chodníky počas zimných mesiacoch bez snehu a klzkého ľadu. Spojili sily a pravidelne odhŕňajú a zametajú sneh z chodníkov.


 

Vianoce v ZPB

web1

Tento rok sme si pripravili Vianoce tak ako sa patrí, so všetkým ako má byť. Na našom štedrovečernom stole nechýbali ani oblátky s medom, voňavá perníková chalúpka, veľký košík s ovocím, oriešky a rôzne druhy koláčikov. Na večeru sme si pripravili fantastickú kapustovú polievku s domácou klobáskou a samozrejme nechýbala ani vianočná vyprážaná ryba a zemiakový šalát. Po večeri si každý z nás pod stromčekom našiel darček, ktorému sa veľmi potešil.

Mnohí z prijímateľov ZPB z rôznych dôvodov nemohli prežiť tieto najkrajšie sviatky v roku v kruhu svojej rodiny, napriek tomu sme sa snažili urobiť všetko preto, aby  sme im čo najviac priblížili rodinnú atmosféru a oni mohli tak pocítiť čaro Vianoc.


 

Aktivity za NOVEMBER 2018

Vedomostný kvíz

Bez názvu

Aktivity zamerané hlavne pre seniorov vyvrcholili vedomostným kvízom, na ktorý sa tešia mnohí prijímatelia. Veľmi nás teší, že sa do vedomostného kvízu zapája čoraz viacej prijímateľov.  V piatich družstvách si preverovali svoje vedomosti 24 klientov.  Do testu sme pridali aj logické hádanky, ktoré ešte viacej zabavili našich súťažiacich. Prijímatelia si s úlohami poradili bez problémov a nedali sa zmiasť úlohami. Svoje prvenstvo obhájilo družstvo s p. M. Heisterom, J. Mendlom, M. Blažekom a slečnou E. Cibuľovou. Len v tesnom závese bolo družstvo p. Ing. M.  Šturmankina, J. Spišiaka, Szitaiho, a pan iA.  Mojžišovej.  Tretie miesto obsadili p. H. Lalíková, R. Balážová, M. Balogová a p. K. Horváth a R. Kuchárik.


Chytanie rybičiek

chr6

Chytanie rybičiek je už tradičnou októbrovou disciplínou, ktorej sa zúčastňujú prijímatelia ležiaceho oddelenia. Svoju šikovnosť si prišli porovnať viacerí prijímatelia. Trpezlivou a presnou prácou nás doslova mnohí prekvapili a preto máme tri prvé miesta a to V. Slaný, A. Virágová a M. Olšiak.


Turnaj majstrov v žolíku

karty6

V pokojnej a tichej atmosfére prebiehal napínavý turnaj v Žolíku. Všetci prijímatelia zamerali svoje sústredenie na karty. Ako vždy aj teraz sa do súťaže zapojilo 16 súťažiacich, rozdelených do štyroch skupín. Víťazi jednotlivých skupín sa dostali do finálovej skupiny, kde sa rozhodlo o celkovom víťazovi. Ním sa stal p. Ľubomír Kmeť, ktorý tak zaknihoval svoje prvé víťazstvo v turnaji. Na druhom mieste sa umiestnil pán Szitai Vojtech a na bronzovej priečke sa umiestnil pán Štefan Bráz.


Človeče nehnevaj sa

clovece3

Na prízemí nášho zariadenia si v popoludňajších hodinách naši prijímatelia sadli za stôl zahrať si hru „človeče, nehnevaj sa“. Prijímatelia boli v dvoch skupinách, kde bol určený jeden víťaz. V prvej skupine sa stala víťazkou pani Pavlína Horváthová a v druhej skupine zvíťazila pani Anna Virágová. Úsmev, radosť a súťaživosť nechýbali u našich prijímateľov počas hry, pretože si to veľmi užívali.


Kežmarok

kežmarok10

„Dňa 19.10.2018 sa naše zariadenie vďaka Klubu invalidov z Rimavskej Soboty malo možnosť zúčastniť sa poznávacieho výletu v Kežmarku. Navštívili sme  Kežmarský hrad, kde sme sa dozvedeli rôzne informácie z minulosti .

Po prehliadke hradu sme boli na prechádzke v centre mesta. Výlet bol poučný, zaujímavý a veľmi sa nám páčil. Cítili sme sa dobre a cestou domov sme si aj zaspievali.“


Hod do cieľa

hod6

Do súťažných aktivít sme zapojili aj našich prijímateľov z lôžkového oddelenia. Pripravili sme si už obľúbený hod na cieľ, oprášili sme macíka a vyskúšali sme si svoju presnosť. Do súťaže sa zapojili mnohí prijímatelia a mali radosť aj zo svojich úspechov, ale rovnako aj z úspechov spolu súťažiacich. V tejto aktivite sa stali víťazmi pani A. Štecová a pán V. Sľúka.


Vystúpenie detí z MŠ

vd12

Svojim milým vystúpením nás poctili tento mesiac škôlkari, ktorí mali pripravené pesničky, tance a riekanky. Detičky svojou prítomnosťou prinášajú veľa radosti a úsmevy na tváre našich prijímateľov, ktorí aspoň na túto krátku chvíľu zabudnú na svoje problémy a trápenie.


Kuchárske okienko

jab4

V rámci kuchárskeho okienka sme zorganizovali pečenie jablčníka s našimi prijímateľmi. Vytvorili sme  dva tými, v ktorých sme mali veľmi šikovných súťažiacich. Keď sa jablčník upiekol, sadli sme si spoločne a s nadšením sme si to vychutnali.


 

Aktivity za OKTÓBER 2018


Hod na terč

terc11

V súťaži hod na terč, bola veľmi vysoká účasť prijímateľov, zapojilo sa 33 súťažiacich. Vo vysokej konkurencii bola najúspešnejšia pani Priška Polyáková, s počtom bodov 13. Presnú mušku mala aj pani Pavlína Horváthová, s počtom bodov 12, ktoré stačilo len na druhé miesto. A na bronzovej priečke sa umiestnila pani Jolana Duszová, ktorá získala 11 bodov.


 

Spevácka súťaž “ŠKOVRÁNOK”

spev18

Mesiac úcty k starším sme otvorili speváckou súťažou, ktorá je vo veľkej obľube našich prijímateľov a oslovuje všetky vekové kategórie. Do súťaže sa zapojili mnohí prijímatelia, z ktorých sme vybrali štyroch víťazov.


Slalom

slalom8

Tak ako každý rok, aj tento sa organizovala obľúbená súťaž v slalome. Tento rok nastali menšie zmeny a nepretekalo sa len na jednej trati, ale rovno na troch. Naši súťažiaci pretekali na všetkých tratiach za najrýchlejší čas, kde mohli získať body. Súťažiaci, ktorí získal najviac bodov zo všetkých tratí sa stal celkovým víťazom. Prvé miesto si nakoniec „vyjazdil“ prijímateľ Silvester Slezák so 65 bodmi. Druhé miesto obsadil prijímateľ Peter Poliak, ktorý získal 58 bodov a tretí skončil prijímateľ Vladimír Chovanec s počtom bodov 48.


Dáma

dáma1

V logickej hre dáma sa zúčastnili výborní hráči, ktorí medzi sebou odohrali veľmi zaujímavé zápasy. Súťažiaci boli rozdelení do troch skupín a z každej skupiny postúpil víťaz do finálovej skupiny. Vo finálovej skupine sa hralo systémom každý s každým a súťažiaci s najväčším počtom bodov sa stal celkovým víťazom. Prvé miesto nakoniec obsadil p. Ing. Milan Šturmankin. Tesne za ním sa na druhom mieste umiestnil pán Karol Gömbický a na treťom mieste sa umiestnil p. Gejza Sebök. 


 

VeľkéČloveče nehnevaj sa

clov7

Zábavné popoludnie prebiehalo v zadnej časti areálu, kde samotné figúrky z hry „Človeče nehnevaj sa“, zastupovali naši prijímatelia. Boli rozdelení do piatich farebne označených družstiev. Šťastie sa priklonilo na stranu žltého tímu, ktoré zastupovala štvorica: Helena Frankóczkyová, Barbora Buczková, Jolana Duszová a Etela Szabonová. Celú súťaž sprevádzala obzvlášť dobrá nálada a neustály smiech.


Biliard

bil1

Pravidelne sa opakujúca disciplína, na ktorej sa zúčastnilo veľa prijímateľov, opäť prebiehala v nezmenených pravidlách. Z prvého kola postúpili do finálového kola desiati súťažiaci s najväčším počtom bodov. Vo finálovom kole bola najúspešnejšia prijímateľka Emília Jágerská. Na druhej priečke sa umiestnil pán Gejza Sebok . Na 3 mieste sa umiestnil pán Dezider Brenner.


Aktivity za SEPTEMBER 2018


Diskotéka

Disco1

Naši prijímatelia obľubujú pohyb a hudbu. Túto spoločenskú aktivitu mali pod palcom inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Prijímatelia si nielen zatancovali, ale i zaspievali. Veselá nálada, úsmev a radosť sršali z každého tanečníka. Prijímatelia boli príjemne unavení z tanca. Disco si budú pre seba pravidelne pripravovať.KURINEC

KUR7

Letné slniečko a horúce počasie priam volalo o osvieženie. Prijímatelia  vyhliadkovým auto vláčikom navštívili Kurinec.  Je to  ideálne miesto na aktívne využívanie voľného času. Mnohí sa zabávali vo vode, púšťali sa na tobogane, plávali. Výlet do  rekreačného strediska mal veľký úspech.


Opekanie

OPEK4

Trávenie času na záhrade sa nespája len s pracovným výkonom, ale aj s príjemným posedením. Špekáčiky, horčica, chlebík, kečup nesmú chýbať. A ešte niečo na pitie je dôležité. Lahodná vôňa opekaných dobrôt umocnili radostný pocit z popoludnia.


OSMIDIV 2018

DIV6

Koncert sa pravidelne koná na banskoštiavnickom amfiteátri. Na pestrú nádielku hudby prilákal masy ľudí. Program bol plný výbornej hudby a nechýbala ani zumba. Na koncert boli vybraní  tí najaktívnejší prijímatelia.  Zatancovali si aj zaspievali. Stretli tam Samuela Tomečka, Simu Martausovú i Celeste Buckingham. Celý festival moderovala Janka HospodárováNiet pochýb, že sa všetci cítili fantasticky.


Vyšli sme do mesta

Mesto2 V teplom počasí nič neosvieži lepšie ako lahodná zmrzlina. Vychutnali si ju aj naši prijímatelia po nákupoch v meste. Viete o tom, že už Číňania  200 rokov pred n. l. pripravovali jemnú mliečnu ryžovú zmes zabalenú do snehu?

Naši prijímatelia pravidelne chodia na prechádzky mimo nášho zariadenia. Obľúbená  vychádzka je k Šťavici. Prijímatelia už vedia, že je potrebné si doniesť prázdne fľaše, ktoré si pri prameni naplnia minerálnou vodou.


Pracovné aktivity

JAB2

Jabĺčka zelené, žlté alebo červené, všetky sú chutné, zdravé a plné vitamínov. Jablká potrebujú dostatok slnka, aby dostali plnú chuť. Aj naši prijímatelia zbierali dozreté jabĺčka. Niektoré boli vhodné aj na priamu konzumáciu, niektoré použili do koláčov. Poškodené jablká sa vyniesli na kompost.

Jeseň je vhodné obdobie pre niektoré práce, ktoré pripravia  záhradu na nadchádzajúcu zimu. Dôkladným uprataním nepríjemných a nepotrebných vecí  záhradu pripravíme, aby nám na  jar opäť žiarila. Aj naši prijímatelia sa v rámci pracovných aktivít  zapájali do  jesenných prác, zbierali úrodu zo stromov, ako aj opadané lístie z trvaliek a kríkov.


Pečenie a rozdávanie koláčikov

PEC1

Nič sa nevyrovná čerstvo nazbieranému ovociu zo záhrady. Šikovné prijímateľky využili bohatú úrodu slivák i jabĺk a pripravili chutný koláč. Pri práci nechýbala dobrá nálada  a našim žienkam úsmev rozžiaril tváre.


Aktivity za AUGUST 2018

Slávnostný aktív jubilantov

jubi5

Ako už tradične býva zvykom, aj po druhom štvrťroku v roku 2018, sme si uctili našich jubilantov. Pozvali sme ich k slávnostnému stolu a pripravili pre nich milé slová a drobnú pozornosť. Pani riaditeľka k ich životnému jubileu srdečne blahoželala a popriala im pevné zdravie a spokojnosť v našom zariadení.


Dozreli nám slivky aj paradajky

zav2

Tento rok sme mali bohatú úrodu sliviek. Okrem ich konzumácie sme si urobili lekvár, ktorý  si budeme vychutnávať v zimných mesiacoch. Napiekli sme aj chutný slivkový koláč, na ktorom si pochutnávali všetci prijímatelia zariadenia.

Paradajky pochádzajú z Južnej Ameriky z oblasti Ánd. Paradajka obsahuje A, B, E a C vitamín, ktorý je tu zastúpený v takom množstve, že Vám stačí zjesť jednu väčšiu paradajku, aby ste pokryli jeho odporúčanú dennú dávku. Pravidelná konzumácia zabraňuje aj infarktu. Tohto roku nám dozreli krásne, ale hlavne zdravé paradajky na našej farme, čomu sme sa veľmi tešili. Spoločne sme ich pozbierali a zavarili sme dostatok fliaš pretlaku a leča, aby sme mali zásoby na zimu.


Vyšli sme na kofolu

kof2

Po práci na záhrade sme si vyrazili do neďalekého pohostinstva, kde sme sa osviežili v týchto horúcich dňoch pohárom vychladenej čapovanej kofoly.


Miestne kúpalisko Tornaľa

tor3

Ako každoročne aj toto leto sa zorganizoval výlet na miestne kúpalisko. Kým starší prijímatelia užívali slnečné lúče, tí mladší sa snažili osviežiť vo vode. OZ Nezábudka všetkým účastníkom pripravilo menšie občerstvenie.


Kúpalisko Číž

ciz18

Pekný slnečný deň sme strávili v prírodných jódových kúpeľoch Číž. Zúčastnili sme sa aj programu vedeného animátormi, kde sme cvičili vo vode. Výlet sa nám veľmi páčil a každý z nás si užil spoločne strávený čas.


Aktivity za JÚL 2018

Pracovné aktivity

Práca3

Záhrada začala prinášať prvé plody, ktoré sú odmenou za starostlivosť, ktorú jej venovali prijímatelia v predchádzajúcich mesiacoch. Úroda ja bohatá a spestrila stravu všetkým, ktorí si radi pochutnajú na čerstvej zelenine.


Turnaj majstrov v žolíku

Zolik7


Vedomostný kvíz

Kviz1

Všetkým sa nám stáva, že zabúdame. A to nielen na rôzne banálne veci, ale aj na tie dôležitejšie. Zorganizovali sme preto atraktívnu aktivitu, ktorá má svojich skalných priaznivcov medzi mladšími aj tými skôr narodenými. Našou snahou bolo pripraviť zaujímavé a pestré  otázky

Prijímatelia mali možnosť pracovať v tíme  a cvičiť si pamäť. Odpovedali  takmer vždy  správne. Príjemným prekvapením boli vedomosti našich prijímateľov a  víťazstvo si odnieslo  len „o chlp“ družstvo zložené p. Heisterom, p. Mendlom, p. Blažekom a p. Vargom .


Dobroty zo záhrady

Dobroty5

Tohto roku bol mesiac júl bohatý na višne. Spolu sme ich pozbierali  priamo zo stromu a spravili sme z nich lahodný džem a kompót. Zo zeleniny nám dozrel hrášok, z ktorého sme uvarili výbornú polievku a zvyšok sme zamrazili.

Postupne nám začínajú dozrievať aj uhorky, z ktorých si robíme šalát k obedu a takmer každý druhý deň ich zavárame a pripravujeme si zásoby na zimu. 


Aktivity za JÚN 2018

Stolnotenisová liga

ST4


Dozreli nám ríbezle

RIB5

Nenápadné malé červené bobuľky majú dostatok vitamínov a sú obľúbené medzi našimi prijímateľmi. Bohatú úrodu ríbezlí pozbierali, uvarili lekvár a  upiekli lahodné koláče prijímateľom, ktorí sa im veľmi tešili .


Vybíjaná a hra s loptou

L7

Pohybové hry sú skvelým spôsobom ako efektívne zužitkovať prekypujúcu energiu  našich mladých klientov. Využili sme príjemné teplé počasie, vytvorili tímy a hra sa mohla začať. Klienti si  osvojili  pravidlá hry a schopnosť  tímovej spolupráce, trpezlivosti a empatie. Počas zápasu sa dodržiavali zásady fair play. Prijímatelia sa dobre zabavili a z hry mali príjemný zážitok.


Garden party

GP23

Tento rok sme  sa snažili usporiadať GARDEN PARTY  v našom altánku, no počasie nám neprialo, ale aj napriek tomu sme sa nedali odradiť a usporiadali sme priateľské posedenie v jedálni.


Aktivity za MÁJ 2018

Pracovná aktivita

PA12

S blížiacim sa letom je záhrada bujnejšia, farebnejšia a voňavejšia.  Sezóna je v plnom prúde a v našom areáli to žije. Vďaka usilovnej práci záhrada získala novú tvár. Aj podľa fotografií je vidieť, že naši prijímatelia pracujú snaživo.


Opekanie                                                                 Jubilanti

OPEK1 JUB1


Vystúpenie detí zo ZŠ na deň matiek

MS4

Deň matiek – patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieža bez ohľadu na to, aké o no je.

Deň matiek – je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. V našom zariadení sme sa rozhodli vzdať hold všetkým matkám, ale rovnako aj ostatným prijímateľom sociálnej služby. Preto sme pozvali deti z o Základnej školy Ferenca Kazincyho v Tornali, ktoré vystúpili s básničkami a ľudovými piesňami.


Ekumenická bohoslužba

EB5

Ekumenizmus alebo ekumenické hnutie je hnutie za zjednotenie cirkví. Ekumenická bohoslužba zložená z modlitieb a liturgie slova je prostriedkom na spoločnú chválu Boha a vyjadrením vzájomnej úcty a kresťanskej tolerancie. Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov sa dňa 03.05.2018 v DD a DSS Tornaľa uskutočnila ekumenická bohoslužba za účasti predstaviteľov – Evanjelickej cirkvi, Reformovanej cirkvi a Rímskokatolíckej cirkvi.


Deň Zeme

DZ7

Deň Zeme sa každoročne koná od 22.apríla 1969. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.


Aktivity za APRÍL 2018

            Pracovná aktivita                                                 6. turnaj majstrov v žolíku

pa9z1

                 

Naše výrobky                                                                         Výstava

nv7v11

Aktivity za MAREC 2018

Vybíjaná

vib2

Pracovná aktivita

prac5

MDŽ

mdz5

Ergoterapia

erg8

Turnaj majstrov v žolíku 4 a 5

zol11

Aktivity za FEBRUÁR 2018

Maškarný ples

mp3

Valentín

val9

Turnaj majstrov v žolíku 2 a 3

2zol

Aktivity za JANUÁR 2018

Turnaj majstrov v žolíku 1

karty5

Masáž v masážnom kresle

masaz1

Slávnostný aktív jubilantov

jub2