Get Adobe Flash player

2010

obr483

Slávnostná kolaudácia v DD a DSS Tornaľa

DD a DSS v Tornali bol odovzdaný do užívania svojim prvým prijímateľom sociálnej služby dňa 23.04.1981. Zariadenie je účelovo postavená…

Čítať ďalej

obr476

Október mesiac úcty k starším v DD a DSS Tornaľa

V DD a DSS Tornali sa nielen počas celého kalendárneho mesiaca október 2010, ale denne zabezpečujú aktivity, záujmové, kultúrne,…

Čítať ďalej

obr467

V. Medzinárodné stretnutie v Domove sociálnych služieb, Nowy Sacz, Poľsko

V dňoch 28.07.2010 a 29.07.2010 bolo pokračovanie série Medzinárodného stretnutia ZSS, ktoré si zariadenia z Poľska, Maďarska, Slovenska a…

Čítať ďalej

obr463

Ocenenie za všetky aktivity v polroku 2010

Dňa 18.08.2010 boli klienti DD a DSS v Tornali ocenení darčekmi a diplomom za všetky aktivity, činnosti, terapie a účasť na spoločenskom…

Čítať ďalej

obr446

Garden party

V jarnom, letnom a jesennom ročnom období sa pravidelne uskutočňuje garden party pre našich klientov. Pečené špeciality, kotlíkový…

Čítať ďalej

obr388

Vzdelávanie – MD kooperácie

Čítať ďalej

obr407

Kuchárske okienko

Čítať ďalej

obr377

Výroba letných dekorácií

Čítať ďalej

obr403

Spevácka súťaž 2. kolo

Čítať ďalej

obr457

Pracovná porada

Čítať ďalej

obr363

Brigáda – úprava záhrady

Čítať ďalej

 

2011

obr744

Vianočné balíčky v DD a DSS Tornaľa

  Dňa 14. 12. 2011 sa na slávnostnom predvianočnom kultúrnom stretnutí rozdávali všetkým klientom zariadenia vianočné…

Čítať ďalej

obr662

Habakuky v DD a DSS Tornaľa :-)

Čítať ďalej

obr733

Mikuláš v DDaDSS Tornaľa

    Dňa 06.12.2011 sa v DD a DSS Tornaľa uskutočnil sviatok sv. Mikuláša, ktorý je obľúbený v zariadení medzi klientmi všetkých…

Čítať ďalej

obr730

Výroba dekorácií v DD a DSS Tornaľa

  V rámci pracovnej terapie sa v jesennom ročnom období pravidelne zhotovujú dekoratívne ozdoby ako aj vence z príležitostí pamiatky…

Čítať ďalej

obr724

Pracovná a vzdelávacia porada zamestnancov DD a DSS Tornaľa

  V DD a DSS Tornaľa v pravidelných štvrťročných cykloch a vždy podľa aktuálnosti potreby na plynulé zabezpečenie kvality…

Čítať ďalej

obr720

Október – mesiac úcty k starším v DD a DSS Tornaľa

  Dňa 01.10.2011 sa začali realizovať aktivity a súťažné disciplíny v kategórii pracovnej terapie, speváckych súťaží,…

Čítať ďalej

obr627

Človeče v prírode + pero do flašky

Čítať ďalej

obr600

Pečenie koláčika v DD a DSS Tornaľa

Čítať ďalej

obr676

Návšteva plážového kúpaliska v Tornali

Čítať ďalej

obr670

Krúžok šikovných rúk

Čítať ďalej

obr584

Opekanie slaninky v DD a DSS Tornaľa

Čítať ďalej

obr616

SENI CUP

Čítať ďalej

obr713

Odovzdávanie diplomov

Čítať ďalej

obr649

Gratulácie výhercom a jubilantom

Čítať ďalej

obr573

Garden Party v DD a DSS Tornaľa

Garden Party v krásnom a príjemnom prostredí sa niesla v duchu osláv 30 výročia vzniku zariadenia.   V sprievode živej muziky sa garden…

Čítať ďalej

obr557

30. výročie vzniku DD a DSS Tornaľa

  Dňa 23.04.1981 DD a DSS v Tornali otvorilo prvýkrát brány svojim prvým užívateľom a dňa 10.05.2011 oslavovalo zariadenie 30.…

Čítať ďalej

obr704

Medzinárodný deň žien v DD a DSS Tornaľa

Čítať ďalej

obr682

Maškarný ples v DD a DSS Tornaľa

Čítať ďalej