Get Adobe Flash player

2014

Zmluva o poskytnutí služieb Roman Révész

Zmluva…

Čítať ďalej

Zmluva o dielo EM-LIFT

http://www.ddadsstornala.sk/wp-content/uploads/2014/12/EM-LIFT-zmluva-o-dielo.pdf…

Čítať ďalej

Zmluva o správe a údržbe siete

Zmluva o správe a údržbe…

Čítať ďalej

Zmluva o poskytovaní služby č.09 02 2014

Zmluva o poskytovaní službyč.09 02…

Čítať ďalej

Dodatok k nájomnej zmluve 2/2014

Dodatok k…

Čítať ďalej

Zmluva č.08/1/2014 Tornalanet

  Zmluva o pripojení - služba Tornalanet…

Čítať ďalej

Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindström 01.06.2014

  Zmluva o servisnom prenájme…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/21/2014 – NOEMA, s.r.o.

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Mäsové…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/20/2014 – Telky Štefan FLASCH

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Ovocie,…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/19/2014 – Valéria Pecsőková – Pekáreň

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Pekárenské…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/18/2014 – Bohuš Štefan – Veľkosklad

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Domáce…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/17/2014 – INMEDIA spol. s r.o.

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Mlieko a mliečne…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/16/2014 – INMEDIA spol. s r.o.

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Rôzne potravinárske…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/15/2014 – BIDVest Slovakia s.r.o.

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Mrazené…

Čítať ďalej

Zmluva č. 03/14/2014 – Chrien s.r.o.

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Bravčové a hovädzie mrazené…

Čítať ďalej

Nájomná zmluva č. 2/2014 – Reifen Schwarz s.r.o.

  Zmluva o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie nápojového…

Čítať ďalej

Nájomná zmluva č. 03/15/2014 – MUDr. Ján Gyökér

   Nájomná zmluva o poskytovaní preventívno-liečebnej starostlivosti pre klientov DD a DSS…

Čítať ďalej

Zmluva o poskytovaní služieb 01/01/2014/S – Chanava

zmluva…

Čítať ďalej

Zmluva č.: 02/13/2014 – Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.

  Zmluva na dodávku tovaru : - Pracie a dezinfekčné prostriedky na pranie bieleho prádla                                …

Čítať ďalej

Zmluva č.: 02/12/2014 – Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

Zmluva na dodávku tovaru - Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby upratovacej služby a…

Čítať ďalej

Zmluva č. 00648124/1/14 – Stredoslovenská energetika, a.s.

  Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - Stredoslovenská energetika,…

Čítať ďalej

Zmluva č. 02/11/2014 – Dodávka potravinárskeho tovaru

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Mäsové výrobky - NOEMA,…

Čítať ďalej

Zmluva č. 02/10/2014 – Dodávka potravinárskeho tovaru

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Mlieko a mliečne výrobky - INMEDIA…

Čítať ďalej

Zmluva č. 02/09/2014 – Dodávka potravinárskeho tovaru

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Rôzne potravinárske výrobky - INMEDIA…

Čítať ďalej

Zmluva č. 02/08/2014 – Dodávka potravinárskeho tovaru

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Bravčové a hovädzie mrazené mäso - Bidvest Slovakia…

Čítať ďalej

Zmluva č. 02/07/2014 – Dodávka potravinárskeho tovaru

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Mrazené potraviny - Bidvest Slovakia…

Čítať ďalej

Zmluva č. 02/06/2014 – Dodávka potravinárskeho tovaru

  Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru - Domáce cestoviny -…

Čítať ďalej

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny

  Zmluva na dodávku ovocia zeleniny č. 02/05/2014 -…

Čítať ďalej

Zmluva na dodávku pekárenských výrobkov

  Zmluva na dodávku pekárenských výrobkov číslo :…

Čítať ďalej

Zmluva na recertifikáciu systému manažérstva

  Zmluva na recertifikáciu manažérstva číslo:…

Čítať ďalej

Dohoda o platbách – Stredoslovenská energetika

  Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Stredoslovenská…

Čítať ďalej

Zmluva o združenej dodávke plynu č. 686141

    Zmluva o združenej dodávke plynu č. 686141 - A.EN. Gas…

Čítať ďalej

Zmluva o poskytnutí služieb – PO a BOZP

  Zmluva o poskytnutí služieb - PO a BOZP - Cangar…

Čítať ďalej

Zmluva o dielo – EM-LIFT s.r.o.

  Zmluva o dielo  - číslo zmluvy : 0022014  -  EM-LIFT…

Čítať ďalej

Nájomná zmluva č. 3/2014

  Nájomná zmluva č.…

Čítať ďalej

Nájomná zmluva č. 1/2014

  Nájomná zmluva č.…

Čítať ďalej