Get Adobe Flash player

 

DSCF4591

Blahoželanie jubilantom

Čítať ďalej

DSCF3074

Silvestrovský program

Čítať ďalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vianočný program

Čítať ďalej

P1010941

Gastrookienko – príprava vianočných medovníčkov

  K najobľúbenejším aktivitám v DD a DSS Tornaľa patrí "gastrookienko". Spoločne sme sa rozhodli pripomenúť si atmosféru Vianoc a…

Čítať ďalej

P1010968

Kultúrny program detí z Detského domova Tornaľa

  Popoludnie dňa 11.12.2013 bolo pre nás v DD a DSS veľmi výnimočné. Svojou návštevou nás potešili deti z Detského domova Tornaľa.…

Čítať ďalej

P1010924

Kreatívna dielňa – výroba vianočných pohľadníc

  V rámci kreatívnej dielne sme sa v mesiaci december zamerali aj na výrobu vianočných pohľadníc. Prijímatelia mali k dispozícii…

Čítať ďalej

DSCF3048

Mikuláš – rozdávanie darčekov pre prijímateľov sociálnych služieb

  Dňa 6.12.2013 sme sa u nás v DD a DSS Tornaľa aspoň na chvíľu vrátili do detských čias. Na Mikuláša sa tešia všetci. Aj naši…

Čítať ďalej

P1010906

Kreatívna dielňa – výroba vianočej ikebany

  Každé obdobie je neopakovateľné a dokáže povzbudiť predstavivosť každého z nás. Takýmto obdobím je aj zima. Neodmysliteľnou…

Čítať ďalej

DSCF2951

Kultúrny program pre seniorov od detí zo ZŠ Tornaľa

  V mesiaci november sme opäť s radosťou privítali žiakov zo základnej školy Ferenca Kazinczyho v Tornali. Zavítali k nám, aby nás…

Čítať ďalej

DSCF3273

Október – Mesiac úcty k starším

    V rámci Mesiaca úcty k starším sa v októbrových dňoch opätovne uskutočnili rôzne športové, či vedomostné súťaže.…

Čítať ďalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Októbrové kreatívne dielne

    V mesiaci október sme sa v rámci kreatívnej dielne zamerali na rozvoj zručnosti prijímateľov sociálnych služieb. Pod…

Čítať ďalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Návšteva múzea v Rimavskej Sobote

    Druhý október bol pre prijímateľov sociálnych služieb zaujímavým a poučným dňom. Spoločne sme navštívili Gemersko-…

Čítať ďalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jesenné pracovné aktivity

    Október bol plný "letného" slniečka"  a tak umožnil prijímateľom sociálnych služieb venovať sa pracovným aktivitám a…

Čítať ďalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukončenie aktivít v podporenom projekte „Naša farma“

    Občianske združenie „Domov Nezábudka“ pri DD a DSS Tornaľa bolo úspešné s podaným projektom „Naša farma“,…

Čítať ďalej

DSCF3319

Ples seniorov

    Október - " Mesiac úcty k starším" sa niesol v duchu  športových  a kreatívnych aktivít. S  radosťou a potešením…

Čítať ďalej

DSCF3246

Program v rámci Mesiaca úcty k starším + blahoželanie okrúhlym jubilantom z mesta Tornaľa

  Mesto Tornaľa si uctieva svojich najstarších…

Čítať ďalej

DSCF3206

Športovo-relaxačný deň spoločne strávený s členmi mestského klubu Jednota dôchodcov

  V rámci nadväzovania  a  udržiavania kontaktov s vonkajším prostredím   sme v mesiaci október zorganizovali spoločný …

Čítať ďalej

DSCF3160

Oslava jubilantov

    Dňa 21.10.2013  sme si pripomenuli okrúhle jubileum našich prijímateľov. Pripravili sme im krátky program, v ktorom sa…

Čítať ďalej

DSCF2106

Rozlúčka s letom

  Dňa 16.septembra 2013 sme pre prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS Tornaľa pripravili pekný program k nastávajúcej jeseni pod…

Čítať ďalej

DSCF6991

Zapojili sme sa do seniorskej súťaže „ Najkrajšia ručná práca“

  DD a DSS v Tornali sa zapojilo do II. ročníka seniorskej súťaže „Najkrajšia ručná práca“, ktorá sa konala od 1. júna do 7.…

Čítať ďalej

010

Benefičné podujatie „OSMIDIV“

  V nedeľu 18. augusta 2013 sa  zariadenie DD a DSS Tornaľa zúčastnilo benefičného podujatia „OSMIDIV“, ktorého organizátorom…

Čítať ďalej

DSCF1983

Letný výlet na termálne kúpalisko Eger

  Dňa 16.augusta 2013 sme pre prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS Tornaľa pripravili dlhoočakávaný výlet na termálne…

Čítať ďalej

DSCF1744

Vystúpenie zahraničnej umelkyne Ágoston Anity

  Dňa 17.7.2013 vystúpila v našom zariadení muzikálová umelkyňa Anita Ágoston, ktorá zaspievala maďarské ľudové a muzikálové…

Čítať ďalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Návšteva kúpaliska v Tornali

  V horúcich dňoch, ktoré nám letné mesiace priniesli pravidelne pripravujeme pre prijímateľov návštevu miestneho kúpaliska…

Čítať ďalej

DSCI4978

Rozbehnuté pracovné aktivity v podporenom projekte „Naša farma“

  Občianske združenie „Domov Nezábudka“ pri DD a DSS Tornaľa bolo úspešné s podaným projektom „ Naša farma“, ktorý…

Čítať ďalej

DSCI4990

Pohybová aktivita

  Pravidelná ranná rozcvička formou skupinového cvičenia, na čerstvom vzduchu. Precvičovali sa horné a dolné končatiny,…

Čítať ďalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Návšteva Gemerského múzea v Rimavskej Sobote

  Dňa 3.7.2013 sme sa zúčastnili výstavy „ Romano dživipen – Rómsky život“ a „ Tajomné predmety minulosti“, ktorú…

Čítať ďalej

DSCI4958

Oslava jubilantov

  Dňa 28.6.2013  sme si pripomenuli okrúhle jubileum našich prijímateľov. Pripravili sme im krátky program, v ktorom vystúpil náš…

Čítať ďalej

IMAG0052

Vystúpenie detí zo základnej školy

Vystúpenie detí zo základnej školy   Foto: Gabriel…

Čítať ďalej

DSCI4932

Relaxačné cvičenie

Čítať ďalej

DSCF1496

Dni Králika

  Prijímatelia sociálnych služieb, ako i zamestnanci DD a DSS Tornaľa sa aktívne zapojili do súťaže vo varení. Súťaž bola…

Čítať ďalej

DSCI4909

” Big Turnaj” v Dáme

  Na prelome mesiacov apríl a máj sa v DD a DSS Tornaľa uskutočnil veľký turnaj v Dáme pod názvom "Big Turnaj". Do turnaja sa…

Čítať ďalej

DSCI4884

Program ku Dňu matiek

  Matka ako nositeľka a darkyňa nového života si zaslúži aj v dnešnej dobe úctu a uznanie, a tak si aj naše zariadenie…

Čítať ďalej

DSCI4863

Zakladanie skalky

  Dňa 9.5.2013 sme zorganizovali pre všetkých prijímateľov zariadenia pracovnú aktivitu za účelom založenia  kvetinovej skalky.…

Čítať ďalej

DSCI4735

Garden párty

  V posledný aprílový deň sme usporiadali "Garden párty" pre prijímateľov zariadenia, ktorú sme spojili s počúvaním živej hudby…

Čítať ďalej

DSCI4694

Návšteva Centra voľného času v Tornali – výstava obrazov

  Dňa 25.4.2013 sme sa zúčastnili výstavy, ktorú usporiadalo CVČ v Tornali, kde vystavovali obrazy nádejnej mladej maliarky.…

Čítať ďalej

DSCF1330

Svetový deň Zeme

  Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme dňa 22.4.2013 zorganizovali pohybovú aktivitu zameranú na spoznávanie krás našej zeme.…

Čítať ďalej

DSCI4653

Svetový deň pohybu

  Mesiac apríl  bol bohatý na akcie a podujatia. Dňa 18.4.2013 sme si pripomenuli „Svetový deň pohybu“ a zorganizovali sme…

Čítať ďalej

DSCI4607

Pestovateľské a záhradkárske okienko

  Od polovice mesiaca sme „Kuchárske okienko“ vymenili za „Pestovateľské a záhradkárske okienko“, kde si chceme overiť naše…

Čítať ďalej

DSCI4542

Svetový deň hlasu

  Pri príležitosti Svetového dňa hlasu  sme  v našom zariadení zorganizovali  súťaž v speve „ZLATÝ HLÁSOK“, do ktorého…

Čítať ďalej

DSCI4529

Deň Narcisov – Svetový týždeň proti rakovine a fajčeniu

  Pri príležitosti „Dňa narcisov - týždňa proti rakovine a fajčeniu“, ktorý tohto roku pripadol na deň 12.4.2013, sme  …

Čítať ďalej

DSCI4493

Kuchárske okienko

  Veľkej obľube sa teší v našom zariadení „KUCHÁRSKE OKIENKO“, pri ktorom sa pravidelne stretávame každú stredu. Upiekli sme…

Čítať ďalej

DSCI4405

Veľkonočný program : „ Vítanie jari a Veľkej noci“

  Dňa 28.03.2013 sme nacvičili v spolupráci s prijímateľmi SS v DD a DSS Tornaľa program pri príležitosti  veľkonočných…

Čítať ďalej

DSCI4383

Stretnutie s jubilantmi

  Dňa 28.3.2013 sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum pripravili milé…

Čítať ďalej

DSCI4317

Kreatívne dielne – príprava veľkonočných ozdôb

  V dňoch od 25.3. do 27.3.2013 sme s prijímateľmi sociálnych služieb pripravovali veľkonočnú výzdobu. Vyrábali sme veľké…

Čítať ďalej

DSCI4215

Pohybová terapia

  Utorky a štvrtky už tradične patria v našom zariadení pohybovej terapia, ktorú sme zamerali hlavne na precvičenie jemnej motoriky…

Čítať ďalej

DSCI4256

Vedomostná súťaž „ Páli vám to“

  Dňa 13.3.2013  sme pre prijímateľov SS pripravili v rámci „Svetového týždňa mozgu“ vedomostnú súťaž „ Páli vám to“.…

Čítať ďalej

DSCI4206

Svetový týždeň mozgu – od 11.3. do 15.3.2013

       Týždeň mozgu, alebo presnejšie „Týždeň  uvedomenia si mozgu“, je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť…

Čítať ďalej

DSCI4145

MDŽ s príjemným programom, ktorý pripravili prijímatelia DD a DSS

       Dňa 08.03.2013 sme nacvičili v spolupráci s prijímateľmi SS v DD a DSS Tornaľa program pri príležitosti  MDŽ.…

Čítať ďalej

DSCI4095

Stolnotenisový turnaj

  V mesiaci február sa uskutočnil „Valentínsky“ stolnotenisový turnaj s bohatou účasťou prijímateľov sociálnych služieb. Na…

Čítať ďalej

DSCI4057

Vyhodnotenie aktivít

  Vyhodnotenie najaktívnejších prijímateľov v oblasti pracovnej terapie.   Foto: Gabriel…

Čítať ďalej

DSCI4046

Pracovná terapia – zariaďovanie terapeutickej miestnosti

  Zariaďovanie terapeutickej miestnosti prijímateľmi sociálnych služieb v rámci pracovnej terapie.   Foto: Farkašová…

Čítať ďalej

DSCI4032

Prednáška na tému: „ Občianske spolunažívanie“

  Dňa 19.2.2013 sa v našom zariadení uskutočnila  v spolupráci s Obvodným oddelením PZ Tornaľa osvetová prednáška na tému „…

Čítať ďalej

DSCI4010

Valentínske posedenie

  Dňa 14.2.2013 sa v našom zariadení uskutočnilo „ Valentínske posedenie“. Prijímatelia sociálnych služieb si spoločne…

Čítať ďalej

DSCI3933

Spoločné aktivity

  Filiálna terapia, arteterapia, premietanie filmov...   Foto: Farkašová Anita, Michaela…

Čítať ďalej

DSCI3920

Kuchárske okienko

  Každú stredu sa v našom zariadení realizuje aktivita „ Kuchárske okienko“, ktorého sa zúčastňujú prijímatelia zo všetkých…

Čítať ďalej

DSCI3925

Pracovná terapia – montáž nábytku a maľovanie

  V mesiaci január a február sa realizovala pracovná terapia, ktorej sa zúčastnili prevažne prijímatelia zo zariadenia…

Čítať ďalej

DSCI3903

Aktivita na rozvoj jemnej motoriky

  Pravidelne pre  prijímateľov sociálnych služieb pripravujeme  aktivity na rozvoj jemnej motoriky. Aktivít  sa zúčastňujú nielen…

Čítať ďalej

 

DSCI3839

Silvestrovský program

  Dňa 31.12.2012 sme pripravili pre prijímateľov SS v DD a DSS Tornaľa silvestrovskú zábavu za účasti živej hudby  Juraja…

Čítať ďalej

DSCI3795

Vianočný program

  Dňa 21.12.2012 sme pripravili pre prijímateľov SS v DD a DSS Tornaľa vianočný program, ktorý si nacvičili opäť obyvatelia…

Čítať ďalej

DSCI3735

Vianočné pečenie s deťmi zo ZŠ

  Dňa 19.12.2012 sme pre prijímateľov sociálnych služieb DD A DSS  Tornaľa pripravili program v spolupráci s miestnou základnou…

Čítať ďalej

DSCI3706

Mikulášsky program

  Dňa 6.12.2012 sme pripravili pre prijímateľov SS v DD a DSS Tornaľa bohatý Mikulášsky program, v ktorom účinkovali obyvatelia…

Čítať ďalej

DSCI3634

Návšteva výstavy „ Najkrajšie kŕmidlá“ v Gemerskom múzeu Rimavská Sobota

  Dňa 27.11.2012 sme pripravili pre prijímateľov SS v DD a DSS Tornaľa návštevu výstavy „ Najkrajšie kŕmidlá“ v Gemerskom…

Čítať ďalej

14

Október „Mesiac úcty k starším“

  Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a…

Čítať ďalej

DSCF0694 [Vlastního JPG - Max. šířka 640 Max. výška 480]

Výlet prijímateľov SS DDaDSS Tornaľa

  Prijímatelia SS DD a DSS Tornali na základe vlastného výberu záujmu o výlet navštívili kaštieľ v Betliari, ktorý sa…

Čítať ďalej

IMG_3816

Deň otvorených dverí

  V priebehu mesiaca september 2012 sa na pôde DD a DSS Tornaľa uskutočnil slávnostný deň otvorených dverí, ktorého účelom bola…

Čítať ďalej

DSCI2780

Záhradná party

  V DDaDSS Tornaľa 03.08.2012 sa uskutočnila opäť záhradná party , kde zamestnanci pripravili pre našich prijímateľov sociálnych…

Čítať ďalej

P1060527 [Max. šířka 640 Max. výška 480]

Slávnostné zasadnutie Výboru obyvateľov DD a DSS v Tornali

Dňa 19.07.2012 v DD a DSS v Tornali sa realizovalo slávnostné zasadnutie zvolených zástupcov všetkých prijímateľov sociálnych služieb…

Čítať ďalej

baner Dni dobrovolnictva_2012

baner Dni dobrovolnictva 2012

Čítať ďalej

P1060506

Pracovná porada a vzdelávanie zamestnancov s riaditeľkou DDaDSS Tornaľa 13.07.2012

Dňa 13.07.2012 sa uskutočnila  celoorganizačná pracovná porada všetkých zamestnancov zariadenia, ktorá zároveň bola spojená aj s…

Čítať ďalej

DSCI2493

Počítačové cvičenie 8.6.12

Čítať ďalej

obr928

Pečenie koláčov

Ríbezľová bublanina - ovocný…

Čítať ďalej

obr923

Relaxačné cvičenia

 …

Čítať ďalej

obr906

Šalátová polievka

Šalátová polievka   Upevňovanie zručnosti a pracovné návyky pri príprave šalátovej polievky s prijímateľmi sociálnych služieb DSS a…

Čítať ďalej

obr878

Prednáška s políciou

Prednáška s políciou - preventívna aktivita riaditeľky DDaDSS Tornaľa PhDr. Andrei Gállovej v spolupráci s políciou v oblasti prevencie…

Čítať ďalej

obr836

Čistenie a údržba akvária

Čítať ďalej

obr826

Arteterapia – rozvíjanie tvorivosti a spontánny prejav a komunikácia neverbálnymi cestami

   …

Čítať ďalej

obr918

Filmové popoludnie

Relax pri dobrom…

Čítať ďalej

obr820

1.Máj v DDaDSS Tornaľa

  Dňa 01.05.2012 sa oslavoval sviatok 1. Mája v duchu tradičných zvyklostí. Sviatok práce sa oslavuje v slovenských podmienkach už od…

Čítať ďalej

obr850

Deň Zeme výtvarnými aktivitami

Čítať ďalej

obr908

Futbalové hry

  Futbal - Ľudské telo je predurčené k pohybu a telesná aktivita poskytuje celý rad telesných, spoločenských a psychologických výhod…

Čítať ďalej

obr809

Príprava na Veľkú noc

  Každoročné prípravy na veľkú noc sa nesú v duchu tradičných zvyklostí a kultúrnej uvedomelosti v zariadení. Klienti zhotovujú…

Čítať ďalej

obr805

Pracovná terapia

  Pracovná terapia v zmysle platnej legislatívnej úpravy je súčasťou ročného plánu činností a aktivít realizovaných individuálnou…

Čítať ďalej

obr816

Kavalkáda v DD a DSS Tornaľa

Hudobné popoludnie spojené s výstavou zhotovených výrobkov v rámci sociálnych zručností pod záštitou rozvoja jemnej motoriky, kreativity a…

Čítať ďalej

obr761

MDŽ

Čítať ďalej

obr778

Fyzioterapia

Čítať ďalej

obr787

Kuchárske okienko

Čítať ďalej

obr766

Valentínske oslavy

Čítať ďalej

obr798

Súťaž v stolnom tenise

Čítať ďalej

obr776

Ergoterapia

Čítať ďalej

obr795

Fyzioterapia v rehabilitačnej miestnosti – terapia s loptou

Čítať ďalej

obr753

Pracovná porada a vzdelávanie zamestnancov DD a DSS Tornaľa

  Dňa 25.01.2012 sa uskutočnila prvá celoorganizačná pracovná porada všetkých zamestnancov zariadenia, ktorá zároveň bola spojená…

Čítať ďalej